Ostali Projekti

Realizirani projekti

Ostali projekti

 1. Sportski susreti gradova: Sarajevo – Tuzla – Bihać – Zenica
 2. Samsung – mini maraton
 3. Festival sporta povodom Dana Armije i MUP-a BiH
 4. Olimpijski dani – posvećeno prvom učešću bh sportista na Olimpijskim igrama u Barceloni
 5. Organizacija ishrane mladih sportista putem sportske kuhinje u saradnji sa francuskom humanitarnom organizacijom Ekvilibr
 6. Škola plivanja u Veloj Luci, Hrvatska
 7. Škola skijanja za djecu sa invaliditetom
 8. Izdavanje stručnog časopisa ”Sport u teoriji i praksi” i sportskog lista ”FIS”
 9. Samsung maraton
 10. Urban Challenge – triathlon
 11. Treća internacionalna fitnes konvencija
 12. FIS GOL – Sarajevo 2003.
 13. Dajte šansu miru – ulična trka u saradnji sa EUFOR-om 2005.
 14. Inline skate – Trebević Hot Runn 2007.
 15. Sarajevski maraton – atletska trka posvećena oslobođenju grada Sarajeva 2008/2009
 16. Vrhunski sportisti – budućim sportistima
 17. Svjetski marš za mir i nenasilje 2009.
 18. Mostovi spajaju – atletska trka u saradnji sa mirovnim snagama iz Njemačke i Konjica 2009.
 19. No-Te kup 2009.  – nogotenis
 20. Sport – borba protiv droge 2008.