Matična Evidencija

maticna-evidencija-download@2x

Preuzmite potrebnu dokumentaciju!

Poštovani predstavnici strukovnih saveza Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da su na snazi novi obrasci Matične evidencije u sportu Kantona Sarajevo koji su odobreni od strane nadležnog Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

O projektu Matične Evidencije

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo preuzelo je zakonsku obavezu uvođenja Matičnih evidencija u sport te je prema odredbama Zakonu o sportu i Pravilnika o vođenju matičnih evidencija povjerilo realizaciju projekta Sportskom savezu Kantona Sarajevo.Nadzor nad zakonitošću rada i realizaciju projekta povjeren je Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo. 

Ciljevi projekta Matične Evidencije

Ciljevi projekta poizilaze iz dokumenta «Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2015.godine» kojeg je usvojila Skupština Kantona Sarajevo i odnose se na ciljeve vezane za stvaranje ambijenta za razvoj sporta i ciljeve za razvoj sportske djelatnosti u domenu: 

 • Informacijski sistem

  Projektovanja informacijskog sistema sporta

 • Realizacija programskih ciljeva

  Vrijednosne valorizacije postojećeg fonda objekata sa stanovišta realizacije programskih ciljeva sporta i tjelesne kulture, te kategorizacije objekata na one koji mogu funkcionisati samostalno i na objekte društvenog standarda Kantona

 • Sistem upravljanja kvalitetom

  Opredjeljenosti Kantona Sarajevo za uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom prema standardu BAS EN ISO 9001:2000, što se odnosi na zadovoljenje potreba građana, pravnih i privrednih subjekata, institucija, općina i Grada

 • Politika kvaliteta sporta

  Uspostave kvalitetnog informisanja organa Kantona Sarajevo u cilju provođenja politike kvaliteta u području sporta, planiranja realizacije programa sportskih priredbi i takmičenja, valorizacijom efekata sporta i praćenjem tjelesnog razvitka i nivoa tjelesne spremnosti građana.