Media i Press

Nasa multimedijalna galerija dostupna za press materijal kao i sve ostale potrebe promocije Sportskog saveza Kantona Sarajevo.