Vizija, misija i ciljevi

Sportski savez Kantona Sarajevo ima precizno definisanu svoju viziju, misiju i ciljeve svog rada i zalaganja na polju svih sportova u Kantonu Sarajevo.
Shodno tome, svakodnevno dajemo svoj maksimum na ostvarivanju i realizaciji istih.

Vizija

Sportski savez Kantona Sarajevo je udruženje koje kroz sport, kao način života, obogaćuje razvojne potencijale pojedinaca i lokalnih sportskih organizacija.

Misija

Sportski savez Kantona Sarajevo je udruženje koje kroz animiranje različitih aktera i stvaranje uslova za aktivno bavljenje sportom, aktivno doprinosi razvoju sportske, kulturne, socijalne, ekološke, humanitarne svijesti.

Osnovni ciljevi

 • Podsticanje razvoja i unapređenje sporta na području Kantona Sarajevo i šire

  Usklađivanje i koordiniranje rada udruženih organizacija u sportu po pitanjima od zajedničkog interesa.

 • Sportska saradnja

  Sportska saradnja sa svim sportskim savezima i kolektivima.

 • Društveni ugled i zaštita

  Obezbjeđivanje društvenog ugleda i zaštite udruženih organizacija u sportu.

 • Realizacija zadataka od zajedničkog interesa

  Saradnja sa odgovarajućim državnim društvenim, naučnim i stručnim organizacijama i drugim organizacijama, organima i tijelima.

 • Sport za sve

  Stvaranje uslova za organizovanje, provođenje i razvoj sportskih aktivnosti građana (sport za sve) i vrhunskog sporta.

 • Kalendar sportskih takmičenja

  Praćenje i usklađivanje kalendara sportskih takmičenja, masovnih priredbi i smotri na području Kantona Sarajevo.

 • Mladi sportisti

  Unapređenje i usavršavanje talentovanih sportista mlađih uzrasta.

 • Obrazovanje

  Obrazovanje i usavršavanje stručnih kadrova.

 • Informativno-obrazovna djelatnost

  Popularizacija samostalnog provođenja sportskih aktivnosti građana (sport za sve) putem sredstava komunikacije.

 • Realizacija informacijskog sistema

  Realizacija informacijskog sistema o organizacijama u sportu, sportistima, stručnim kadrovima u sportu, sportskim objektima.

 • Zajednički interesi

  Utvrđivanje zajedničkih interesa u vezi korištenja i gradnje sportskih objekata, zdravstvene zaštite sportista i osnovnog standarda perspektivnih i vrhunskih sportista.

 • Olimpijske tradicije

  Čuvanje i unapređivanje olimpijskih tradicija grada Sarajeva putem sportskih prezentacija, koordinirane sportske saradnje i povezivanja olimpijskih gradova.

 • Predstavljanje zajedničkih interesa

  Predstavljanje i zastupanje po pitanjima od zajedničkog interesa kod nadležnih organa vlasti Kantona Sarajevo, Grada i opština sa područja Kantona.

 • Sportski marketing

  Organizovanje i provođenje sportskog marketinga, igara na sreću (sportska lutrija) i programa dopunskih djelatnosti, u skladu sa propisima.

 • Ostalo

  Sva ostala pitanja za koja se ocijeni da su bitna za razvoj sporta.