Skupština

Arijana Jaha

Predsjednik skupštine

Namik Omerović

Potpredsjednik

Milan Maksimović

Potpredsjednik