Učiniti sve da ne dođe do ukidanja ‘pondera 2’

Sportski savez Kantona Sarajevo uputio je apel svim nadležnim institucijama da učine maksimalne napore kako ne bi došlo do ukidanja “pondera 2”. Previđenim ukidanjem “pondera 2”, Kanton Sarajevo bi dobio stotinu miliona KM manje, što bi za posljedicu imalo izradu drugačijeg budžeta, a krajnji rezultat bio bi smanjenje ili čak ukidanje budžetske stavke “Tekući transferi… Continue reading Učiniti sve da ne dođe do ukidanja ‘pondera 2’