Uposlenici

Elvedin Moralić

Generalni sekretar

Larisa Cerić

Stručni saradnik za sport

Amra Hadrović

referent za administrativno tehničke poslove i blagajnu