Vivicitta 2019

Učešće i realizacija

Grad Sarajevo je i ove godine dvadesetpeti put po redu bio jedan od domaćina međunarodne atletske gradske trke “Vivicitta 2018”.

 

 

Učešće u trci, kao i predhodnih godina uzeli su učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, predstavnici međunarodnih institucija, građani Sarajeva,takmičari iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i atletičari iz susjednih zemalja (Srbija,Hrvatska,Crna Gora).

Finansijski pokrovitelj je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo. 

Učešće u trci uzelo je oko 500 takmičara.

Zvanični rezultati pobjednika Vivicitta 2019

TRKA 10 km (muškarci)

 1. OSMAN JUNUZOVIĆ
 2. BELMIN MRKANOVIĆ
 3. NIKOLA PEJČIĆ

TRKA 10 km (djevojke)

 1. ALMA HRNJIĆ
 2. AMELA TROŽIĆ
 3. BELMA BARALIJA

KATEGORIJA STUDENTI (muškarci)

 1. RIJAD MUSIĆ, FASTO
 2. ARMIN BOJIČIĆ, FILOZOFSKI FAKULTET
 3. ISA DŽAKIĆ, PRAVNI FAKULTET

KATEGORIJA STUDENTI (djevojke)

 1. MERIMA PINDŽO, MAŠINSKI FAKULTET
 2. SELMA ALJIČEVIĆ, FIT MOSTAR
 3. LEJLA BEČIREVIĆ, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

KATEGORIJA SREDNJE ŠKOLE (muškarci)

 1. BERIN MUŠANOVIĆ, GIMNAZIJA OBALA
 2. MIRZET ABAZ, SC VOGOŠĆA
 3. NEDŽIB HRVAČIĆ, G.H.MEDRESA

KATEGORIJA SREDNJE ŠKOLE (djevojke)

 1. BEGIĆ EMINA, PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA
 2. BEĆIRBEGOVIĆ AMILA, TREĆA GIMNAZIJA
 3. BAVČIĆ EMINA, PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA

KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE (dječaci)

 1. EFENDIĆ ADNAN
 2. TARIK ĆATIĆ
 3. DERVIŠ DAUTBAŠIĆ

KATEGORIJA OSNOVNE ŠKOLE (djevojčice)

 1. SAMRA KOŽLJAK, OŠ MIRSAD PRNJAVORAC
 2. NAIDA HALILOVIĆ, OŠ PODLUGOVI
 3. BEĆIROVIĆ AMINA, OŠ PODLUGOVI

REKREATIVNA TRKA 3,33 km (muškarci)

 1. ALEN VATREŠ
 2. HARIS ČOMOR
 3. HASAN HADŽIĆ

REKREATIVNA TRKA 3,33 km (žene)

 1. ADEMOVIĆ DŽENITA
 2. SUMEJA MUHAREMOVIĆ
 3. AMILA BILAL

KATEGORIJA VETERANI:

 1. HUBIJAR HASO
 2. GREBOVIĆ NERMIN

KATEGORIJA VETERANKE:

 1. HAVA DAUTBAŠIĆ

Foto Galerija