Matična evidencija

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju!

 

Obrasce matične evidencije poslati isključivo na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VAŽNA NAPOMENA: Prije preuzimanja potvrde o upisu u Matičnu evidenciju, dužni ste isključivo putem gore navedene e-mail adrese poslati popunjene obrasce za tekuću godinu. U suprotnom potvrda neće biti izdata!

Cijenjeni korisnici usluga Sportskog saveza Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da je odlukom Predsjedništva SSKS od 08.02.2021. godine definisana korekcija cijene za izdavanje potvrde za Matičnu evidenciju od 01.01.2021.godine. Nova cijena iznosi 20 KM.


Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo preuzelo je zakonsku obavezu uvođenja Matičnih evidencija u sport te je prema odredbama Zakonu o sportu i Pravilnika o vođenju matičnih evidencija povjerilo realizaciju projekta Sportskom savezu Kantona Sarajevo.Nadzor nad zakonitošću rada i realizaciju projekta povjeren je Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo. 

Ciljevi projekta 

Ciljevi projekta poizilaze iz dokumenta «Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2015.godine» kojeg je usvojila Skupština Kantona Sarajevo i odnose se na ciljeve vezane za stvaranje ambijenta za razvoj sporta i ciljeve za razvoj sportske djelatnosti u domenu: 

- Projektovanja informacijskog sistema sporta 
- Vrijednosne valorizacije postojećeg fonda objekata sa stanovišta realizacije programskih ciljeva sporta i tjelesne kulture, te kategorizacije objekata na one koji mogu funkcionisati samostalno i na objekte  društvenog standarda Kantona
- Opredjeljenosti Kantona Sarajevo za uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom prema standardu BAS EN ISO 9001:2000, što se odnosi na zadovoljenje potreba građana, pravnih i privrednih subjekata, institucija, općina i Grada
- Uspostave kvalitetnog informisanja organa Kantona Sarajevo u cilju provođenja politike kvaliteta u području sporta, planiranja realizacije programa sportskih priredbi i takmičenja, valorizacijom efekata sporta i praćenjem tjelesnog razvitka i nivoa tjelesne spremnosti građana.

O savezu

Sportski savez Kantona Sarajevo je udruženje koje kroz animiranje različitih aktera i stvaranje uslova za aktivno bavljenje sportom, aktivno doprinosi razvoju sportske, kulturne, socijalne, ekološke, humanitarne svijesti.“

©2021 Sportski savez Kantona Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By "superm" - Sarajevo

Search